Op deze site presenteren wij onze visie op het beheer van computersystemen en netwerken.
Dit beheer wordt benaderd vanuit het perspectief van kleine en middelgrote organisaties. De informatie op deze site is bruikbaar om uw eigen automatiseringsmiddelen te duiden, of om ideeën op te doen hoe de beheersbaarheid verbeterd kan worden.

Vanzelfsprekend hopen wij ook interesse te wekken voor onze diensten.

Wij komen met alle plezier onze toegevoegde waarde voor uw organisatie toelichten. U kunt daartoe zelf contact met ons opnemen.